OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Informasjon om Visma InSchool (VIS) til foresatte/kontaktpersoner

Utgangspunktet for skolens syn på digitale plattformer for samarbeid er at forholdet mellom elev og foresatte bør være tillitsfullt og åpent. En digital plattform bør brukes av foresatte slik at de kan få bekreftet det barnet forteller muntlig. Digitale plattformer bør ikke brukes til overvåkning av egne barn.

Foresatte/kontaktpersoner får tilgang til VIS og opplysninger om eget barn under 18 år kun via nettside. Det er ikke mulig å bruke App på en smarttelefon.

Skolens mulighet for å gi foresatte innsyn er regulert bl.a. av anbefalinger fra Datatilsynet. Kontinuerlig tilgang til informasjon om fravær mener Datatilsynet er inngripende overfor eldre elever, dvs 16-åringer. Skolene i Nordland vil derfor begrense informasjon om fravær til oversikt over totalt fravær og varsel om høyt fravær opp mot fraværsgrense eller mangel på vurderingsgrunnlag.

Elever over 16 år er helserettslig myndig. Skolen kan derfor ikke gi foresatte detaljert informasjon om fravær og fraværsgrunnen siden dette kan være knyttet til helse.

Når det gjelder innsyn i underveisvurdering er dette sett på som et privat forhold mellom elev og lærer, og ikke noe skolen kan gi kontinuerlig informasjon om til foresatte på VIS. Foresatte har rett til innsyn i terminkarakter og standpunktkarakter.

Viktige lenker:

Datatilsynet: Tilgang til læringsplattformer

helsenorge.no: Rett til å bestemme selv

nfk.no: Visma In School