OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Voksenopplæring i landbruksfag

Sortland videregående skole ved avdeling Kleiva har to ulike tilbud innom landbruk for voksne kommende skoleår. Voksenagronomutdanning er et videregående tilbud for deg som ønsker formell kompetanse som agronom, mens fagskoletilbudet er for deg som allerede har fullført videregående utdanning.

Voksenagronom 

Nettskolen i Nordland er ansvarlig for tilbudet, og Mosjøen og Sortland vgs. er tilbydere av opplæringa. Etter endt studieløp vil du være utdannet agronom. 

Hva lærer du? 

I løpet av to skoleår skal man gjennom følgende fag: 

1.år: Produksjon og tjenesteyting, Forvaltning og drift, Maskin og teknologi.

2.år: Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap, Plante- og husdyrproduksjon, Økonomi og driftsledelse. 

Opplæringa gjennomføres kombinert på nett og fysiske samlinger. Du vil delta på praktiske øvinger på skolegårdsbruket i tillegg til ekskursjoner. Teoriundervisningen vil foregå både som forelesninger på samlingene, i tillegg til faste arbeidskrav mellom samlingene. 

Opptakskrav 

1. Rett til videregående opplæring for voksne (endres til 19 år fra august 24) 

eller: 

2. Gjennomført VG1 naturbruk (alternativt kan man ta privatisteksamen(er) første år), eller få godkjent VG1 naturbruk gjennom realkompetansevurdering .

For informasjon og søking sjekk hjemmesiden til Nettskolen i Nordland:

https://nettskolen.nfk.no/fagtilbud/programfag-naturbruk

 

Fagskoletilbud «Grovfôrbasert husdyrproduksjon»

Vi starter høsten 2024 med et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud på Sortland, avdeling Kleiva. Fagskoletilbudet «Grovfôrbasert husdyrproduksjon» er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Tana-, Senja-, Sortland og Mosjøen videregående skoler.

Fagskoleutdanning er et høyskoletilbud med studiepoeng – på nivået under universitet. 

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket/ arktisk landbruk. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Studiet består av fire emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

 

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Erfaringsdeling mellom studentene er sentralt.

Fagskoleutdanningen går over 2 år, og gir 60 studiepoeng. Studiested er de nevnte skolestedene. 

Etter fullført studie får du tittelen «Agrotekniker i grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Oppstart er høsten 2024, og søknadsfrist er 15 april.

Nedenfor er lenke til studiet (Fagskolen Innlandet). 

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)

Ved spørsmål om studiet, tak kontakt med avdelingsleder.