OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ansattoversikt


Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer * 926 58 696
Lektor m/tilleggsutd
Lærer 75 65 55 52 402 14 357
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tillegsutdanning
410 06 133
Adjunkt
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Fagarbeider 918 09 552
Lærer *
Pensjonistlønn
Lærer *
Konsulent 75 65 55 06
Pensjonistlønn
905 81 332
Helen Bye
Lektor
Adjunkt 976 64 252
Lærling 75 65 02 79
Kantineassistent 75 65 57 66
Lærling
Lektor med tilleggsutdanning 958 18 189
Konsulent 75 65 57 55 456 15 643
Miljøarbeider med fagbrev
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Avdelingsleder Salg, service, reiseliv og Påbygg 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 991 67 761
Lektor med tillegg 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 452 55 683
Karriereveileder 75 65 58 16

Karriereveileder Karrieresenteret Vesterålen

Eli Holmquist Fenne
Lærer 977 72 283
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 504
Pensjonistlønn
Eksamensvakt 402 39 436
Miljøarbeider med fagbrev 473 42 465
Leder 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder 967 40 656
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Lektor m/tilleggsutd 992 50 420
Lærer * 915 27 020
Lærekandidat
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer
Fagarbeider
Lektor m/tilleggsutd 416 65 668
Miljøarbeider 916 74 288
Miljøarbeider med fagbrev 988 10 971
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lærer *
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Lektor
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Lektor m/tilleggsutd 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 920 31 595
Fagleder 909 62 507
Birger Holand
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lektor 951 50 629
Lektor 959 28 954
Ped. psyk. rådgiver 416 68 290
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Fagleder 977 80 142
Adjunkt m/tilleggsut 975 21 201
Lektor m/tilleggsutd 916 23 088
Avdelingsleder Naturbruk 997 24 911
Caroline Jensen
Rådgiver 959 06 682
Karina Jensen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 24 976 31 209
Barne-og ungdomsarbeider 417 59 381
Studieveileder/karriereveileder 75 65 48 81
Lærer 908 33 973
Adjunkt 991 60 170
Karriereveileder/studieveileder Karrieresenteret Ofoten 75 65 65 43
Kari Johnsen
Adjunkt
Renholder 482 94 250
Lektor m/tilleggsutd 416 62 406
Lærer 75 65 56 15
Studieleder 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Vaktmester 905 43 049
Lærling
Lærer 975 63 528
Adjunkt 416 77 787
Adjunkt 959 98 369
Renholder
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Lærer 988 41 015
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Lærer/musiker 75 65 01 31 975 01 518
Helsesykepleier 952 64 234
Merethe  Lamark
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Lærer *
Lærer *
Helsesykepleier 905 81 332
Trine Jovik  Larsen
Lærer 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut
Karriereveileder- Karriere Lofoten, Ofoten og Vesterålen 75 65 65 41
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd
Pensjonistlønn 976 19 610
Lektor m/tilleggsutd 943 62 931
Elevassistent 907 17 029
Lektor med tilleggsutdanning 917 97 410
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 415
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
Lærling
Adjunkt m/tillegsutd 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 918 16 687
Sonja Nilsen
Lærer
Lærling
Pensjonistlønn 916 01 443
IKT-Servicemedarbeider 75 51 95 03 953 66 510
Lektor m/tilleggsutd
Kokk
Renholder 971 86 631
Lektor m/tilleggsutd
Pensjonistlønn 975 79 717
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider med fagbrev
Eksamensvakt 930 65 670
Barne-og ungdomsarbeider 952 45 605
Lektor m/tilleggsutd
Rektor 75 65 55 50 481 34 892
Mette Elisabeth Paulsen
Pensjonistlønn 954 62 166
Eksamensvakt
Sekretær 75 65 55 02
Rosita Karina Pedersen
Kantineassistent 482 76 748
Adjunkt 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Faglærer 959 96 758
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 91 482 19 989
Lektor med tilleggsutdanning 906 19 019
Maria Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 979 80 727
Lektor med tilleggsutdanning 911 10 542
Fagleder Drift 993 28 489
Renholder 923 51 591
Fagarbeider 970 28 248
Lærer
Lærer
Tekniker 75 65 55 42
Renholder
Adjunkt m. Opprykk
Lektor 958 09 046
Adjunkt m/tilleggsut 906 81 745
Helsesykepleier 952 64 235
Adjunkt med tillegg
Renholder 414 57 461
Avdelingsleder skolested Øksnes 959 39 438
Karen Steinsvik
Adjunkt 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 456 16 599
Renholder
Psykisk helserådgiver
Lars Rune Strandskog
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 414 57 459
Adjunkt 75 65 55 61 482 50 020
PP rådgiver 906 92 208
Renhold 458 74 404
Lektor m/tilleggsutd 957 22 427
Lektor m/tilleggsutd 990 04 326
Konsulent 75 65 55 10
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 55 03 481 58 120
Lektor
Lektor med opprykk 959 60 955
Fagarbeider
Lektor med tilleggsutdanning 415 54 819
Avdelingsleder økonomi og merkantile tjenester 75 65 55 04 918 75 318
Lærling 75 65 08 39
Lektor m/tilleggsutd
Lærling 75 65 02 80
Lektor m/tilleggsutd
Assisterende rektor 997 54 982