OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Ansattoversikt


Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
veileder 75 65 01 14 971 87 859
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 62
Spesialpedagog 75 65 20 57
Pensjonistlønn 75 65 09 37
Leder Karriere Ofoten,Lofoten,Vesterålen 75 65 58 14 970 56 398

Karrieresenteret Vesterålen

Astrid Johanne Andreassen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 03
Lektor 75 65 57 03
lektor 75 65 55 74
Lektor med tillegsutdanning 75 65 55 92
Adjunkt 75 65 55 26
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Fagarbeider 75 65 57 31 918 09 552
Lektor 75 65 26 39
Lærer * 75 65 05 39
Pensjonistlønn 75 65 01 03 908 75 961
905 81 332
Helen Bye
Lektor 75 65 55 62
Adjunkt 75 65 55 75 976 64 252
Kantineassistent 75 65 57 66
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 29 958 18 189
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 72
Konsulent 75 65 57 55
Kokk 75 65 03 21
Reinholdsoppreatør 75 65 56 05 902 92 484
Avdelingsleder Salg, service og reiseliv 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Lærer * 75 65 12 09
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 05
Lærer 75 65 56 92 991 67 761
Lektor med tillegg 75 65 55 83 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 86
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 94 452 55 683
Karriereveileder 75 65 58 16

Karrieresenteret Vesterålen

Eli Holmquist Fenne
Lærer 75 65 55 27 977 72 283
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 49 412 18 504
Pensjonistlønn 75 65 10 68
Eksamensvakt 75 65 09 12
Adjunkt 75 65 57 54 915 73 039

Rådgiver for elever ved skolested Kleiva

Jan Frostestad
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 04 43 473 42 465
Leder 75 65 55 36 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder 75 65 57 74 486 77 089
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 86 417 58 678
Lærer 75 65 57 10 909 96 376
Lærer * 75 54 54 97 915 27 020
Pensjonistlønn 75 65 10 44 932 47 125
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 84
Lærer * 75 65 25 15
Avdelingsleder Idrettsfag 75 65 55 16 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer 75 65 57 06
Adjunkt 75 65 55 87 416 65 668
Miljøarbeider 75 65 57 60 916 74 288
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 08 63
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 57 11 988 10 971
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 16
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 56 88 476 27 644
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 75 65 55 72 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 75 65 55 65 952 49 711
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 95 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 77 920 31 595
Fagleder 75 65 57 48 909 62 507
Birger Holand
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lektor 75 65 56 94 951 50 629
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 41 908 28 307
Lektor 75 54 54 93 959 28 954
Ped. psyk. rådgiver 75 65 58 32 416 68 290
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 85 410 45 028
Fagleder 75 65 55 38 977 80 142
Fagarbeider 75 65 24 17
Sekretær 75 65 55 49 476 56 400
Connie Vian Iversen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 01 975 21 201
Fagarbeider 75 65 24 16
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 81 916 23 088
Avdelingsleder Naturbruk 75 65 57 50 997 24 911
Caroline Jensen
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Arbeider/spes arb.
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 24 976 31 209
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 12 417 59 381
Internatassistent 75 65 57 67 992 43 743
Lærer 75 65 56 89 908 33 973
Adjunkt 75 65 56 85 991 60 170
Lærer * 75 65 07 96 911 70 503
Lektor 75 65 20 92 476 27 237
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 63 911 51 371
Fagarbeider 75 65 25 86
Renholder 75 65 56 07 482 94 250
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 71 416 62 406
Lærer 75 65 56 15
Fagarbeider 75 54 54 98
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 72 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Vaktmester 75 65 57 35 905 43 049
Lærer 75 65 57 15 975 63 528
Adjunkt 75 65 55 96 416 77 787
Lærer 75 65 57 64 959 98 369
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 95 990 43 053
Lærer 75 65 57 44 988 41 015
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 96 905 32 318
Lærer/musiker 75 65 01 31
Helsesykepleier 952 64 234
Merethe  Lamark
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 97 470 11 509
Lærer * 75 65 01 08
Lærer 75 65 57 42 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 74
Adjunkt 75 65 04 97
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 67 909 89 442
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39 952 43 042
Marthe Lind
lektor m/ tilleggsutd. 75 65 57 30 913 72 468
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 73
Pensjonistlønn 75 65 56 08 976 19 610
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 21 906 72 713
Avdelingsleder 75 65 55 81 943 62 931
Håvard Peder Nija Lynghjem
Ped. psyk. rådgiver / Studieveileder 75 65 13 63 468 01 865

Karrieresenteret Vesterålen

Aina Lyngli
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Elevassistent 75 65 56 87 907 17 029
Lærer 75 65 56 68 916 21 003
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 55 89
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 68 917 97 410
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 28 481 36 415
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 15 07
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 75
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 55 90
Adjunkt m/tillegsutd 75 65 55 97 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 02
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 58 07 450 45 550
Fagarbeider 75 65 55 45 953 66 510
Fagarbeider 75 65 08 83
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 98
Kokk 75 65 57 61
Renholder 75 65 57 32 971 86 631
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 71
Pensjonistlønn 75 65 55 88 975 79 717
Lektor 75 65 55 25
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 13 952 45 605
Pensjonistlønn 75 65 01 68 954 62 166
Studieveileder 75 65 48 42
Sekretær 75 65 55 02
Rosita Karina Pedersen
Kantineassistent 75 65 55 52 482 76 748
Adjunkt 75 65 55 99 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lærling 75 65 17 41
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 70 924 59 729
Fagarbeider 75 65 24 79 406 00 059
Faglærer 75 65 56 98 959 96 758
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 55 79 456 03 353
Lærer * 75 65 08 92
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 91 482 19 989
Assisterende rektor 75 65 55 77 906 19 019
Maria Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 93 979 80 727
Lærling 75 65 08 62
Adjunkt med opprykk 75 65 57 68 911 10 542
Fagleder Drift 75 65 55 35 993 28 489
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 63 480 42 515
Helsesykepleier skolested Kleiva 952 64 237
Karriereveileder 75 65 58 15

Karrieresenteret Vesterålen

Gry Roness
Renholder svgs 75 65 56 10 923 51 591
Fagarbeider 75 65 55 53 970 28 248
Adjunkt 75 65 59 37 974 77 990
Lærer Fiske og fangst 75 65 57 16
Tekniker 75 65 55 42
Fagarbeider 75 65 57 33 473 15 543
Renholder 75 65 56 11
Adjunkt m. Opprykk 75 65 55 80
Lektor 75 65 55 78 958 09 046
Miljøterapeut 75 65 57 39 936 65 819
Fagarbeider 75 65 17 72 932 87 630
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 83 906 81 745
Lektor 75 65 57 23 482 53 629
Adjunkt med tillegg 75 65 55 32
Renholder 75 65 57 07 414 57 461
Avdelingsleder kontor 75 65 55 55 997 77 607
Werna Inger Steffensen
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik
Adjunkt 75 65 56 69 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 55 69 456 16 599
Renholder 75 65 56 12
Psykisk helserådgiver
Lærer * 75 65 25 37
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 17 73
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 17
Adjunkt 75 65 55 61 482 50 020
Elevassistent 75 65 26 02
Renholder 75 65 05 14
Renhold 75 54 54 96
Lærling 75 65 15 94
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 82 957 22 427
Konsulent 75 65 55 10
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 14
Konsulent 75 65 55 03 481 58 120
Lektor 75 65 56 02
Lektor med opprykk 75 65 55 82 959 60 955
Adjunkt med opprykk 75 65 56 79 415 54 819
Lærer * 75 65 31 39
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 91
Renholder 75 65 25 78
Lærling 75 65 55 46
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 73
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 76 997 54 982

Sortland videregående skole - Ansatte Kleiva

Ansatte i avdelingen Ansatte Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 72
Konsulent 75 65 57 55
Adjunkt 75 65 57 54 915 73 039

Rådgiver for elever ved skolested Kleiva

Jan Frostestad
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 04 43 473 42 465
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 41 908 28 307
Avdelingsleder Naturbruk 75 65 57 50 997 24 911
Caroline Jensen
Lærer 75 65 57 64 959 98 369
Lærer 75 65 57 44 988 41 015
Lærer 75 65 57 42 917 40 052
lektor m/ tilleggsutd. 75 65 57 30 913 72 468
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 73
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 71
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 70 924 59 729
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 63 480 42 515
Miljøterapeut 75 65 57 39 936 65 819
Lektor 75 65 57 23 482 53 629
Adjunkt 75 65 56 69 901 30 734

Sortland videregående skole - Ansatte Øksnes

Ansatte i avdelingen Ansatte Øksnes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor 75 65 57 03
Lærer * 75 65 12 09
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 05
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 49 412 18 504
Lærer 75 65 57 10 909 96 376
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer 75 65 57 06
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lærer 75 65 57 15 975 63 528
Lærer * 75 65 01 08
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 67 909 89 442
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 02
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 13 952 45 605
Fagarbeider 75 65 17 72 932 87 630
Renholder 75 65 57 07 414 57 461
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 17

Sortland videregående skole - Avdelingsledere

Ansatte i avdelingen Avdelingsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Karriere Ofoten,Lofoten,Vesterålen 75 65 58 14 970 56 398

Karrieresenteret Vesterålen

Astrid Johanne Andreassen
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Avdelingsleder Salg, service og reiseliv 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Avdelingsleder Idrettsfag 75 65 55 16 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 75 65 55 72 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Avdelingsleder Naturbruk 75 65 57 50 997 24 911
Caroline Jensen
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Avdelingsleder 75 65 55 81 943 62 931
Håvard Peder Nija Lynghjem
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Assisterende rektor 75 65 55 77 906 19 019
Maria Reiertsen
Avdelingsleder kontor 75 65 55 55 997 77 607
Werna Inger Steffensen
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik

Sortland videregående skole - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen

Sortland videregående skole - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 75 65 55 36 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Vaktmester 75 65 57 35 905 43 049
Fagleder Drift 75 65 55 35 993 28 489
Renholder 75 65 57 07 414 57 461

Sortland videregående skole - Elev- og lærlingtjenesten

Ansatte i avdelingen Elev- og lærlingtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 75 65 57 54 915 73 039

Rådgiver for elever ved skolested Kleiva

Jan Frostestad
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39 952 43 042
Marthe Lind
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 02
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen

Sortland videregående skole - Elever med sentrale roller

Ansatte i avdelingen Elever med sentrale roller
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elevrådsleder
Russepresident

Sortland videregående skole - Gårdsdrift Kleiva

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 57 31 918 09 552
Fagleder 75 65 57 48 909 62 507
Birger Holand
Fagarbeider 75 65 08 83
Fagarbeider 75 65 57 33 473 15 543

Sortland videregående skole - IKT og bibliotek

Ansatte i avdelingen IKT og bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 41 908 28 307
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
Fagarbeider 75 65 55 45 953 66 510
Lærling 75 65 17 41
Tekniker 75 65 55 42
Lærling 75 65 15 94
Lærling 75 65 55 46

Sortland videregående skole - Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Kantineassistent 75 65 55 52 482 76 748
Lærling 75 65 08 62
Fagarbeider 75 65 55 53 970 28 248
Avdelingsleder kontor 75 65 55 55 997 77 607
Werna Inger Steffensen

Sortland videregående skole - Miljøtjenesten Kleiva

Ansatte i avdelingen Miljøtjenesten Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064

Sortland videregående skole - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinholdsoppreatør 75 65 56 05 902 92 484
Renholder 75 65 57 74 486 77 089
Fagleder 75 65 55 38 977 80 142
Renholder 75 65 56 07 482 94 250
Renholder 75 65 57 32 971 86 631
Renholder svgs 75 65 56 10 923 51 591
Renholder 75 65 56 11
Renholder 75 65 57 07 414 57 461
Renholder 75 65 56 12
Renhold 75 54 54 96

Sortland videregående skole - Sortland pedagogisk ansatte

Ansatte i avdelingen Sortland pedagogisk ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 62
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 03
Lektor 75 65 57 03
lektor 75 65 55 74
Lektor med tillegsutdanning 75 65 55 92
Adjunkt 75 65 55 26
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Lektor 75 65 55 62
Adjunkt 75 65 55 75 976 64 252
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 29 958 18 189
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 72
Avdelingsleder Salg, service og reiseliv 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Lærer * 75 65 12 09
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 05
Lærer 75 65 56 92 991 67 761
Lektor med tillegg 75 65 55 83 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 86
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 94 452 55 683
Lærer 75 65 55 27 977 72 283
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 49 412 18 504
Adjunkt 75 65 57 54 915 73 039

Rådgiver for elever ved skolested Kleiva

Jan Frostestad
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 04 43 473 42 465
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 86 417 58 678
Lærer 75 65 57 10 909 96 376
Lærer * 75 54 54 97 915 27 020
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 84
Lærer * 75 65 25 15
Avdelingsleder Idrettsfag 75 65 55 16 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer 75 65 57 06
Adjunkt 75 65 55 87 416 65 668
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 57 11 988 10 971
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 16
Lektor med tilleggsutdannelse 75 65 56 88 476 27 644
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 75 65 55 72 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 75 65 55 65 952 49 711
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 95 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 77 920 31 595
Fagleder 75 65 57 48 909 62 507
Birger Holand
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lektor 75 65 56 94 951 50 629
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 41 908 28 307
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 85 410 45 028
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 01 975 21 201
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 81 916 23 088
Avdelingsleder Naturbruk 75 65 57 50 997 24 911
Caroline Jensen
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 24 976 31 209
Lærer 75 65 56 89 908 33 973
Adjunkt 75 65 56 85 991 60 170
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 71 416 62 406
Lærer 75 65 56 15
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 72 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Lærer 75 65 57 15 975 63 528
Adjunkt 75 65 55 96 416 77 787
Lærer 75 65 57 64 959 98 369
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 95 990 43 053
Lærer 75 65 57 44 988 41 015
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 96 905 32 318
Lærer/musiker 75 65 01 31
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 97 470 11 509
Lærer * 75 65 01 08
Lærer 75 65 57 42 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 74
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 67 909 89 442
lektor m/ tilleggsutd. 75 65 57 30 913 72 468
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 73
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 21 906 72 713
Avdelingsleder 75 65 55 81 943 62 931
Håvard Peder Nija Lynghjem
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 55 89
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 55 68 917 97 410
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 28 481 36 415
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 75
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 55 90
Adjunkt m/tillegsutd 75 65 55 97 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 02
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 98
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 71
Lektor 75 65 55 25
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 13 952 45 605
Adjunkt 75 65 55 99 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 70 924 59 729
Faglærer 75 65 56 98 959 96 758
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 55 79 456 03 353
Lærer * 75 65 08 92
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 91 482 19 989
Assisterende rektor 75 65 55 77 906 19 019
Maria Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 93 979 80 727
Adjunkt med opprykk 75 65 57 68 911 10 542
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 63 480 42 515
Adjunkt m. Opprykk 75 65 55 80
Lektor 75 65 55 78 958 09 046
Miljøterapeut 75 65 57 39 936 65 819
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 83 906 81 745
Lektor 75 65 57 23 482 53 629
Adjunkt med tillegg 75 65 55 32
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik
Adjunkt 75 65 56 69 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 55 69 456 16 599
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 17 73
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 17
Adjunkt 75 65 55 61 482 50 020
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 82 957 22 427
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 14
Lektor 75 65 56 02
Lektor med opprykk 75 65 55 82 959 60 955
Adjunkt med opprykk 75 65 56 79 415 54 819
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 91
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 73
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 76 997 54 982